ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τον ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ υπ’ αριθμ. 5

Μια μέρα πριν από την 15η Σεπτεμβρίου 2011 (ημέρα Πέμπτη), κατά την οποία το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, του Υπουργείου Πολιτισμού, επρόκειτο να κρίνει για να εγκρίνει ή να απορρίψει τη χωροθέτηση του Ανδριάντα του Αλέξανδρου Παναγούλη στην Πλατεία Δικαστηρίων της οδού Πανεπιστημίου, έναντι του «ΡΕΞ», είχαμε εκδώσει την υπ. αριθ. 4 ανακοίνωση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Διαγωνισμού για τον Ανδριάντα, προκειμένου να καταστήσουμε ευρύτερα γνωστό το γεγονός, αλλά και να πληροφορήσουμε όλο το Λαό για την κρίση του Συμβουλίου, η οποία τελικά δια παμψηφεί αποφάσεώς του, υπήρξε θετική και εγκωμιαστική για το έργο.

Μετά το πιο πάνω γεγονός είμαστε υποχρεωμένοι ως εξουσιοδοτημένοι από τους Αγωνοθέτες (Ένωση τ. Βουλευτών – Ευρωβουλευτών και ΠΝΥΚΑ 21ος Αιώνας – Συναγωνιστών Αλέξανδρου Παναγούλη) αφενός μεν για να ευχαριστήσουμε τους συντελεστές της πιο πάνω αποφάσεως, αφετέρου δε να ανακοινώσουμε ότι δια της αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού της 14ης/10/2011 ολοκληρώθηκε η διαδικασία της εγκρίσεως της χωροθέτησης του Ανδριάντος του Αλέξανδρου Παναγούλη στην Πλατεία Δικαιοσύνης, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) του Δήμου Αθηναίων, διότι όπως επί λέξει λέει η Υπουργική Απόφαση “δεν προκαλείται άμεση ή έμμεση βλάβη στα παρακείμενα μνημεία. Η πιο πάνω διατύπωση είναι η ελάχιστη προϋπόθεση του Νόμου περί Μνημείων, η οποία πρέπει να συντρέχει προκειμένου να παραχωρήσει το Υποργείο Πολιτισμού δια της Αποφάσεως του Υπουργού του την έγκρισή του.

Εν συνεχεία, η απόφαση του Υπουργού ορίζει επί λέξει: “η ακριβής θέση του Ανδριάντα θα καθοριστεί από το Δήμο και την Καλλιτεχνική Επιτροπή αφού ληφθεί υπόψη και το ήδη υπάρχον γλυπτό”.

Δια της εν λόγω ολοκληρώσεως των διαδικασιών (Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού) αίρεται πλέον οριστικά κάθε λόγος ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ και ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΣ της προόδου της διαδικασίας δια την τοποθέτηση του Ανδριάντος και ολόκληρη η περαιτέρω πρόοδος είναι εις τα χέρια του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, την οποία και αναμένουμε.

Μετά την εν λόγω εξέλιξη η Καλλιτεχνική Επιτροπή του Διαγωνισμού δια την ανάδειξη και εγκατάσταση του Ανδριάντος του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – εκφράζουσα εν προκειμένω και τους Αγωνοθέτες – Ένωση τ. ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ και ΠΝΥΚΑ21ος ΑΙΩΝΑΣ – αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει από βάθους καρδίας όλους ανεξαίρετα τους συντελεστές της δημιουργίας και προόδου του έργου και των διαδικασιών – οι οποίες βρίσκονται κατά την παρούσα στιγμή στο προαναφερθέν στάδιο – και αναμένει από το Δήμαρχο Αθηναίων και το Δημοτικό Συμβούλιο την ταχεία και άμεση λήψη των σχετικών αποφάσεων, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την τελική φάση της εγκατάστασης του Ανδριάντος του Αλέξανδρου Παναγούλη στο προαποφασισθέν και ήδη αναγγελόμενο σημείο του Δήμου Αθηναίων.

Ο Πρόεδρος της Κριτικής – Καλλιτεχνικής Επιτροπής

Ελευθέριος Βερυβάκης

Π. Υπουργός – Βουλευτής

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Δημοσίευση 13/9/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τον ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ υπ’ αριθμ. 4

Και σε προηγούμενες προ-δημοσιεύσεις στις ιστοσελίδες των υπ’ αρίθμ. 1,2, και 3 ανακοινώσεων της Καλλιτεχνικής – Κριτικής Επιτροπής, είχαμε αναφερθεί εκτεταμένα στα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη από την εν λόγω 15μελή Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και για τα οποία είχαμε αναφέρει, ότι την τελική «πινελιά» θα την δώσουμε αφού ορισθεί οριστικά η ακριβής ημερομηνία και ώρα της Συνεδριάσεως της εν λόγω Επιτροπής, στην οποία θα παραστούν για λογαριασμό της Ενώσεως τ. Βουλευτών-Ευρωβουλευτών και της ΠΝΥΚΑΣ-21ος αιώνας οι καταλλήλως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

Επειδή, από τη Γραμματεία Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού πήραμε ήδη την αντίστοιχη ειδοποίηση, για την οποία δημοσιεύουμε μερικά στοιχεία, επανερχόμεθα σε ορισμένες δημοσιεύσεις, απαραίτητες για την σωστή αξιολόγηση και έγκριση του εν λόγω έργου.

Η κρίση του εν λόγω έργου θα γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00 στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στην οδό Μπουμπουλίνας 20, όπισθεν Πολυτεχνείου και το παραπάνω θέμα που αναφέρεται στον Ανδριάντα του Αλέξανδρου Παναγούλη θα συζητηθεί στις 20:00 η ώρα περίπου.

Ανάρτηση της 29/07/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τον ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ υπ’ αριθμ. 2

Η Κριτική-Καλλιτεχνική Επιτροπή του Διαγωνισμού για τον Ανδριάντα του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ, μετά από πολλά νέα σχετικά ερωτήματα Ελλήνων Πολιτών για το σε ποιο ακριβώς σημείο βρίσκεται ο Διαγωνισμός και η Φιλοτέχνηση με σκοπό την τοποθέτηση του Ανδριάντος του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ σε κεντρική Πλατεία των Αθηνών (πλατεία παλαιών Δικαστηρίων Σανταρόζα, έναντι του ΡΕΞ), που τα τελευταία 2 χρόνια έχει αναγγελθεί και αναφερθεί επανειλημμένα, τόσο από την πλευρά του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όσο και από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων, αλλά κυρίως από την Ένωση τ. Βουλευτών-Ευρωβουλευτών, το Σωματείο ΠΝΥΚΑ-21ος αιώνας και τους Συναγωνιστές του στην Απόπειρα Τυραννοκτονίας του Καλοκαιριού του 1968 και άλλους Φίλους της Δράσης του και της Μνήμης του, σήμερα 29 Ιουλίου 2011 ανακοινώνει δια του Προέδρου της Καλλιτεχνικής Επιτροπής για το πιο πάνω έργο, τα πιο κάτω, μέρος των οποίων και παλαιότερα δια της ανακοινώσεως υπ’ αρίθμ. 1, είχαμε καταστήσει γνωστά:

1. Η Φιλοτέχνηση του Ανδριάντος και του Βάθρου που αυτός θα τοποθετηθεί, έχει ολοκληρωθεί και αναμένουν τις σχετικές αποφάσεις Κρατικών και Δημοτικών Οργάνων, προκειμένου να τοποθετηθούν στην Πλατεία Δικαιοσύνης ( Σανταρόζα και Αρσάκη) έναντι του ΡΕΞ, όπως έχει δια παμψηφεί αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, από μακρού χρόνου έχει αποφασισθεί και προαναγγελθεί.

Στην πιο πάνω απόφαση είναι αναγκαίο να προστεθεί και ό,τι πρόκειται να προκύψει από την τελευταία φάση των διαδικασιών, η τεχνική επεξεργασία των οποίων βρίσκεται αυτή τη στιγμή εις χείρας των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων και των Τεχνικών Συνδρομητών του έργου – που με φροντίδα της Ένωσης τ. Βουλευτών-Ευρωβουλευτών, της Κίνησης Πολιτών ΠΝΥΚΑ-21ος αιώνας, της Τεχνικής Εταιρείας του Σουρτζή Σπύρου και των Συναγωνιστών και Φίλων του, έχουν ορισθεί.

2. Σε αυτό το σημείο των τελικών διαδικασιών, οι Αγωνοθέτες (Ένωση τ. Βουλευτών-Ευρωβολευτών, ΠΝΥΚΑ-21ος αιώνας και οι Συναγωνιστές του Αλέξανδρου Παναγούλη), έχουν απευθυνθεί και αναμένουν από το Δήμο Αθηναίο, αλλά και από τον Υπουργό Τουρισμού και Πολιτισμού κ. Π. Γερουλάνο τις σχετικές αναγκαίες αποφάσεις τους, προκειμένου να υπάρξει και από τις πλευρές τους (Δήμο Αθηναίων και Υπουργείο Πολιτισμού) η σχετική συναίνεση.

3. Ήδη, τόσο ο Δήμος Αθηναίων και το Υπουργείο Πολιτισμού έχουν στην διάθεσή τους όλα τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να λάβουν τα σχετικά Συμβούλια – που φέρονται ότι θα συνεδριάσουν εντός της προσεχούς εβδομάδος και οπωσδήποτε προ της 15ης Αυγούστου 2011 – και το Δημοτικό Συμβούλιο, τις σχετικές αποφάσεις.

4. Οι σχετικές αιτήσεις που συνοδεύουν το αίτημα, που απευθύνονται προς το Υπουργείο Πολιτισμού.

Ο πυρήνας του Ανδριάντα – που εν προκειμένω έχει 4 όψεις – είναι όπως εις την φωτογραφία που συνοδεύει την αίτηση.

5. Επειδή η όλη υπόθεση βρίσκεται στο τελευταίο στάδιό της από τη νεότερη εβδομάδα – εάν απαιτηθεί θα προχωρήσουμε στην πλήρη δημοσίευση όλων των σχετικών στοιχείων για να είναι σε θέση όλοι οι Έλληνες Πολίτες – ανάμεσα σε αυτούς και οι σύγχρονοι Αθηναίοι – να έχουν και να αποκτήσουν πλήρη εικόνα όλων των στοιχείων όσων αυτή τη στιγμή συνδέονται με την υπόθεση της τοποθετήσεως του Ανδριάντος του Σύγχρονου Τυραννοκτόνου και των Συναγωνιστών του, στοιχείων.

Μετά τα πιο πάνω θα επανέλθουμε επί των εξελίξεων δια νεότερων – εάν αυτό απαιτείται – στοιχείων και θέσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί ο σκοπός για τον οποίο τόσο η Βουλή των Ελλήνων και ο Δήμος Αθηναίων, όσο και όλοι οι Έλληνες Πατριώτες και Δημοκράτες, ενδιαφέρονται και ρωτούν.

Ο Πρόεδρος της Κριτικής-Καλλιτεχνικής Επιτροπής,

Ελευθέριος Βερυβάκης

τ. Υπουργός-Βουλευτής

Advertisements